Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΓαστρεντερολογίαΑπεικονιστικές μέθοδοι στον καρκίνο ήπατος

Απεικονιστικές μέθοδοι στον καρκίνο ήπατος

Απεικονιστικές μέθοδοι στον καρκίνο ήπατος. Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι μία από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου και αποτελεί σημαντική αιτία θνησιμότητας.

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Διάγνωση και διαχείριση ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Φυσικά, κάνοντας την ανασκόπηση των πρόσφατα δημοσιευμένων μελετών σχετικά με τις απεικονιστικές μεθόδους που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του  ηπατοκυτταρικού καρκινώματος καταλαβαίνει κανείς πόση σημαντική πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC: Hepatocellular cancer ) είναι μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου σε όλο τον κόσμο και αποτελεί σημαντική αιτία θνησιμότητας. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν όχι μόνο την ιογενή ηπατίτιδα και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και το διαβήτη και την παχυσαρκία. Η αυξανόμενη επικράτηση του μεταβολικού συνδρόμου σε πολλές χώρες ως εκ τούτου σημαίνει ότι θα συνεχίσει ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος να αποτελεί συχνό νόσημα για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Στην Ακτινολογία έχουν εδραιωθεί αρχές και μέθοδοι που βοηθούν στη διάγνωση και διαχείριση του HCC και συνεχίζεται η κλινική έρευνα σε αυτόν τον τομέα…

  • Ανίχνευση εξωοζιδιακών νεοπλασιών

3D-three dimensionalτρισδιάστατo υπερηχογράφημα-CT-Computed Tomography διπλή απεικόνιση: Είναι χρήσιμη εξέταση για την ανίχνευση των μικρών εξω-οζιδιακών διηθήσεων σε ασθενείς με ΗΚΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μικρής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Radiology. Οι ερευνητές στην Ιαπωνία ανέλυσαν δείγματα ιστού από 10 ασθενείς με μονο-οζώδη HCC  που είχαν υποβληθεί σε ηπατεκτομή, και εντόπισαν συνολικά 11 εξω-οζιδιακές νεοπλασίες. Χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνικές απεικόνισης για να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητά τους στον εντοπισμό αυτών των νεοπλασιών: Ο 2D-three dimensional-δυσδιάσταος υπέρηχος επέτρεψε τον εντοπισμό των δύο διηθήσεων, η 3D CT επέτρεψε τον εντοπισμό των τεσσάρων, το 3D υπερηχογράφημα επέτρεψε τον εντοπισμό των 10 και ο συνδυασμός 3D υπερηχογράφημα και CT διπλή απεικόνιση επέτρεψε τον εντοπισμό και των 11 εξω-οζιδιακών κακοηθών διηθήσεων, δηλαδή 100% διάγνωση. 

  • Βοήθεια στη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων

Σε μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι ειδικοί χρησιμοποιούν MALDI (matrix-assisted laser desorption ionization-ιονισμός εκρόφησης λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα) που είναι μέθοδος λέιζερ με το οποίο γίνεται απεικόνιση φασματομετρίας μάζας για τη διερεύνηση της πολυμορφίας  του HCC και τη συγκρίνουν με την πολυμορφία που υπάρχει γύρω από τον όγκο λόγω κίρρωσης. Βρήκαν αναλύοντας τα κατεψυγμένα δείγματα ηπατικού ιστού ότι η ubiquitin ή ουβικουιτίνη υπερεκφράζεται σε HCC σε σύγκριση με την κίρρωση. Η υπερέκφραση του γονιδίου δεν προκλήθηκε από την αυτόϋπερέκφραση της Ουβικουιτίνης, αλλά από έναν μεταμεταγραφικό μηχανισμό. Καταλήγοντας, οι ερευνητές είπαν ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η MALDI απεικόνιση φασματομετρίας μάζας δείχνει υπόσχεση ως ένα νέο εργαλείο «για τη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και μια ευκαιρία για τον εντοπισμό τυχόν υποψηφίων βιοδεικτών».

  • Πρόβλεψη της ανταπόκρισης του όγκου σε χημειοεμβολισμό

Ο καθετήρας, ενδοαρτηριακής αιμάτωσης MRI-Magnetic Resonance Imaging-Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (TRIP/Transcatheter intra-arterial perfusion-MRI-Διακαθετηριακή ενδοαρτηριακή αιμάτωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη μέτρηση των ποσοτικών αλλαγών στην αιμάτωση HCC κατά τη διάρκεια χημειοεμβολισμού. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι οι μειώσεις του όγκου αιμάτωσης και η ταξινόμηση κατά Child-Pugh- high score, είναι  δύο ανεξάρτητοι παράγοντες και σχετίζονται και οι δύο ισχυρά με μικρή ανταπόκριση του όγκου. Στη  μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό  journal Academic Radiology, συμμετείχαν 28 ασθενείς με ΗΚΚ που υποβλήθηκαν σε χημειοεμβολισμό με τη βοήθεια του μαγνητικού συντονισμού και  με  παρακολούθηση 1-3 μήνες.

  • Καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες ή χειρουργική αφαίρεση;

Το ερώτημα εάν ή όχι οι ασθενείς με HCC που πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου (μονός όζος HCC με 5 cm ή λιγότερο μέγιστη διάμετρο, ή μέχρι τρία οζίδια των 3 cm ή λιγότερο) θα πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA-Radiofrequency ablation) απαντάται με μια ανασκόπηση που έγινε και δημοσιεύθηκε στο Journal of Gastroenterology and Hepatology. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι στις έξι σχετικές μελέτες παρατήρησης, οι οποίες εντοπίστηκαν από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μορφών θεραπείας, όσον αφορά το συνολικό ποσοστό επιβίωσης. Υποστηρίζουν ότι, στην πράξη, η επιλογή σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ του κινδύνου τοπικής υποτροπής και του κινδύνου περιεγχειρητικής θνησιμότητας των ασθενών με HCC. Δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά τοπικών  υποτροπών μετά την RFA είναι χαμηλά, όταν ένα ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας τουλάχιστον 4-5 mm γύρω από τον όγκο έχει επιτευχθεί. 

  • Διαφορική διάγνωση του ΗΚΚ

Τέλος, σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη αναθεώρηση γίνεται εκτενής ανασκόπηση της απεικόνισης του HCC και του ρόλου της στην διαφορική διάγνωση. Στο «πρακτικό οδηγό για τη διαφορική διάγνωση»  προτείνουν, για τον HCC να ανιχνεύεται με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας και με ειδικούς παράγοντες με γαδολίνιο. Η ανασκόπηση αυτή δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού  the journal Clinics in Liver Disease.

Διαβάστε, επίσης, πατώντας, εδώ, για το γαδολίνιο και τις παρενέργειές του

Πρέπει να αλλάξει η θεραπεία του καρκίνου του ήπατος

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο του ήπατος, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του ήπατος, πατώντας εδώ.

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Εμπιστευθείτε τους διατροφικούς συμβούλους της EMEDI

Εμπιστευθείτε το ογκολογικό συμβούλιο της EMEDI

Υψηλής πoιότητας συμπλήρωμα διατροφής για την αποτοξίνωση του ήπατος

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το Υψηλής Ποιότητας συμπλήρωμα διατροφής για την αποτοξίνωση του ήπατος

Hyper Detox EMEDI® 60 caps

Τα καλύτερα συμπληρώματα για το συκώτι

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το ήπαρ

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Ασκίτης

Το ταξίδι της τροφής

Σε τι χρησιμεύει το συκώτι

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καστορέλαιο

Πρόληψη χολολιθίασης

Πρόδρομες ουσίες βιταμινών

Να τρώτε αγκινάρες

Η καλύτερη αποτοξίνωση του ήπατος και της χοληδόχου κύστεως

Τεστ για να ελέγξετε τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος

Καφές ραδικιού

Καρκίνος ήπατος και κάνναβη

Κάνναβη και παθήσεις του ήπατος

Ποιοι πρέπει να παίρνουν γαϊδουράγκαθο

Χρήσιμες πληροφορίες για το συκώτι σας

Να κάνετε συχνά αποτοξίνωση του ήπατος και της χολής

Καθημερινή αποτοξίνωση με διατροφή

Να τρώτε κάρδαμο για να κάνετε αποτοξίνωση από τις καρκινογόνες ουσίες

Κάντε αποτοξίνωση από τον καπνό

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Αποτοξινώστε το συκώτι σας με γαϊδουράγκαθο

Οι βιταμίνες για αποτοξίνωση από τα βαρέα μέταλλα

Δίαιτα αποτοξίνωσης

Οι καλύτερες τροφές αποτοξίνωσης

Προστατεύστε τα κύτταρά σας από τις τοξίνες

Το απόλυτο συμπλήρωμα για αποτοξίνωση

Χολολιθίαση και πολύποδες της χοληδόχου κύστεως

Ενδοηπατική χολόσταση της κύησης

Ηπατική τοξικότητα στον καρκίνο

Ηπατοτοξικότητα από τη χημειοθεραπεία

Οι τρανσαμινάσες αίματος

Ηπατοτοξικότητα από την αγομελατίνη

Η επόμενη μέρα του ποτού

Δεν απαιτούνται πια βιοψίες για τις παθήσεις ήπατος

Κίρρωση του ήπατος

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Κίνδυνος αναζωπύρωσης ηπατίτιδας από βιολογικές θεραπείες

Οι βιταμίνες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας

Οι καλύτερες διαγνωστικές εξετάσεις για την ηπατική, νεφρική και μυϊκή λειτουργία

Η αφυδάτωση προκαλεί πολλές ασθένειες

Η τοξικότητα των κυτταροστατικών φαρμάκων

Μην κάνετε προεγχειρητική χημειοθεραπεία για τις ηπατικές μεταστάσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Ποιοι πρέπει να παίρνουν μουρουνόλαδο

Η ασπιρίνη προστατεύει το συκώτι

Ο πολύς σίδηρος είναι επικίνδυνος

Απεικονιστικές μέθοδοι στον καρκίνο ήπατος

Βιοψία κατευθυνόμενη υπό αξονικό τομογράφο

Η γ-γλουταμυλική τρανσφεράση

Γλουταθειόνη

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καρκίνο του ήπατος και των χοληφόρων

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με αγκινάρες

Τσάι αγκινάρας

Ευεργετικές ιδιότητες της αγκινάρας

Έλεγχος για ηπατίτιδα

Μήπως το συκώτι σας έχει λίπος;

Νόσος του Wilson

Νόσος Gaucher

Οι χρησιμότερες πληροφορίες για τα λεμόνια

Κάθε χυμός βοηθά διαφορετικά τον οργανισμό μας

Αλκαλική φωσφατάση

Πώς θεραπεύει το κίτρινο χρώμα

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες. Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες είναι φέτος πιο βασανιστικές από ποτέ. Οι καλοκαιρινές αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε συχνότητα. Όλοι...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ