Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Όγκοι μεσοθωρακίου

Διαφοροδιάγνωση όγκων μεσοθωρακίου

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Συνήθεις εντοπίσεις πρωτοπαθών όγκων και κύστεων μεσοθωρακίου

Πρόσθιο διαμέρισμα

Mέσο (σπλαχνικό) διαμέρισμα

Παρασπονδυλικές αύλακες

Θύμωμα

Εντερογενής κύστη

Νευρειλήμμωμα (σβάνωμα)

Όγκος από γενν. κύτταρα

Λέμφωμα

Νευρίνωμα

Λέμφωμα

Πλευροπερικαρδιακή κύστη

Κακόηθες σβάνωμα

Λεμφαγγείωμα

Μεσοθωρακικό κοκκίωμα

Γαγγλιονεύρωμα

Αιμαγγείωμα

Λεμφοειδές αμάρτωμα

Γαγγλιονευροβλάστωμα

Λίπωμα

Μεσοθηλιακή κύστη

Νευροβλάστωμα

Ίνωμα

Νευροεντερική κύστη

Παραγαγγλίωμα

Ινοσάρκωμα

Παραγαγγλίωμα

Φαιοχρωμοκύτωμα

Θυμική κύστη

Παραθυρεοειδής κύστη

Ινοσάρκωμα

Παραθυρεοειδές αδένωμα           

 

 

Έκτοπος θυρεοειδής κύστη

 

 


Συνηθέστεροι όγκοι μεσοθωρακίου

Πρόσθιο διαμέρισμα

Mέσο (σπλαχνικό) διαμέρισμα

Παρασπονδυλικές αύλακες

Θύμωμα

Εντερογενής κύστη

(σβάνωμα)

Νευρειλήμμωμα

 

Όγκος από γεν.κύτταρα

Λέμφωμα

Νευρίνωμα

Λέμφωμα

Πλευροπερικαρδιακή κύστη

Κακόηθες σβάνωμα

Λεμφαγγείωμα

Μεσοθωρακικό κοκκίωμα

Γαγγλιονεύρωμα

Αιμαγγείωμα

Λεμφοειδές αμάρτωμα

Γαγγλιονευροβλάστωμα

Λίπωμα

Μεσοθηλιακή κύστη

Νευροβλάστωμα

Ίνωμα

Νευροεντερική κύστη

Παραγαγγλίωμα

Ινοσάρκωμα

Παραγαγγλίωμα

Φαιοχρωμοκύτωμα

Θυμική κύστη

Παραθυρεοειδής κύστη

Ινοσάρκωμα

Παραθυρ. αδένωμα

Φαιοχρωμοκύτωμα

Λέμφωμα

Έκτοπος θυρεοειδής

Κύστη θωρακικού πόρου

 


Συνηθέστεροι όγκοι μεσοθωρακίου αναλόγως ηλικίας

Ενήλικες

Παιδιά

Θυμικοί όγκοι

Νευρογενείς όγκοι

Λεμφώματα

Θυμικά νεοπλάσματα

Νευρογ.  όγκοι

Λεμφώματα

Όγκοι γενν. κυττάρων  

Όγκοι γενν.  κυττάρων


Όγκοι θύμου αδένα

Επιθηλιακοί όγκοι (Θυμώματα)

Θυμικά καρκινώματα

Όγκοι νευροενδοκρινικής προέλευσης

Λεμφογενείς όγκοι του θύμου

Θυμολιπώματα

Θυμικά αιμαγγειώματα

Μεταστατικοί όγκοι του θύμου

Υπερπλασία του θύμου

Θυμικές κύστεις


Όγκοι θωρακικού περιφερικού συστήματος

Προέλευση

Καλοήθεις

Κακοήθεις

Νευρικό έλυτρο

Νευρειλήμμωμα (σβάνωμα)

Κακόηθες σβάνωμα

 

Νευρίνωμα1

Κακόηθες σβάνωμα1

Συμπαθητικά γάγγλια

Γαγγλιονεύρωμα

Γαγγλιονευροβλάστωμα2

 

 

 Νευροβλάστωμα2

Παραγαγγλιακό σύστημα

Φαιοχρωμοκύττωμα

Κακ.  φαιοχρωμοκύττωμα

 

Παραγαγγλίωμα

Κακόηθες παραγαγγλίωμα

 

1Παρατηρείται και σε Νόσο του von Recklinghausen

2Συχνότερα στην παιδική ηλικία


Καλοήθης λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου

Ι. Καλοήθης κοκκιωματώδης νόσος

 • Φυματίωση
 • Μυκητιασικές λοιμώξεις
 • Σαρκοείδωση
 • Πυριτίαση
 • Κοκκιωμάτωση Wegener

II. Νόσος Castleman

III. Άλλες αιτίες

 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση
 • Αντιδραστική λεμφαδενική υπερπλασία
 • Αμυλοείδωση
 • Pneumocystis carinii από σύνδρομο επίκτητης  ανοσολογικής ανεπάρκειας

Πρωτοπαθείς μεσεγχυματικοί όγκοι του μεσοθωρακίου

 • Όγκοι του λιπώδους ιστού

-Θυμολίπωμα

-Θυμολιποσάρκωμα

-Λίπωμα

-Λιπωμάτωση

-Καλόηθες λιποβλάστωμα,  λιποβλαστομάτωση

-Hibernoma ή καφέ λίπος

-Λιποσάρκωμα

 • Όγκοι αγγειακής προελεύσεως

-Αιμαγγείωμα

-Αγγειοσάρκωμα

-Καλόηθες και κακόηθες επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα

-Καλόηθες και κακόηθες αιμαγγειοπερικύτωμα

-Glomus tumor

 • Όγκοι λεμφαγγειακής προελεύσεως

-Λεμφαγγείωμα, κυστικό ύγρωμα

-Λεμφαγγειοαιμαγγείωμα

 • Όγκοι ινώδους ιστού

-Ινωμάτωση

-Ινοσάρκωμα

-Κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα

 • Όγκοι από λείες μυϊκές ίνες

-Λειομύωμα

-Λειομυοσάρκωμα

 • Όγκοι από γραμμωτές μυϊκές ίνες

-Ραβδομύωμα

-Ραβδομυοσάρκωμα

-Όγκοι από πολυδύναμο μεσέγχυμα

-Καλόηθες και κακόηθες μεσεγχύμωμα

 • Άλλοι σπάνιοι μεσοθωρακικοί  μεσεγχυματικοί όγκοι

-Εντοπισμένος ινώδης όγκος

-Αποτιτανωμένος ινώδης ψευδοόγκος

-Ξάνθωμα

-Θυλακιώδης όγκος από δενδριτικά κύτταρα

-Μηνιγγίωμα

-Επενδύμωμα

-Συνοβιακό σάρκωμα

-Εξωσκελετικό χονδροσάρκωμα

-Εξωσκελετικό οστεοσάρκωμα


Ταξινόμηση μεσοθωρακικών κύστεων

-Συγγενείς

 • Μεσοθηλιακές

-Περικαρδιακές

-Υπεζωκοτικές

 • Κύστεις προσθίου εντέρου

-Βρογχογενείς

-Οισοφαγικές

-Γαστρεντερικές

-Νευροεντερικές

 • Λεμφικές κύστεις

-Λεμφαγγειωματώδεις

-Θωρακικού πόρου

-Επίκτητες

 • Φλεγμονώδεις
 • Θυμικές
 • Τερατογόνες
 • Δερμοειδείς
 • Παραθυρεοειδείς
 • Θυρεοειδείς
 • Υδατίδες

 Κυστικές εξεργασίες μεσοθωρακίου στην παιδική ηλικία

Παθολογία

Αναλογία

Τεράτωμα

34%

Λεμφαγγείωμα

12%

Θυμικές κύστεις

6%

Περικαρδιακές κύστεις

1%

Βρογχογενείς κύστεις

23%

Οισοφ. κύστεις διπλασιασμού

24%

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τους όγκους μεσοθωρακίου, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους όγκους μεσοθωρακίου

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους όγκους μεσοθωρακίου

 

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Όγκοι θύμου αδένα

Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Κατάταξη μη-Hodgkin λεμφωμάτων

Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα

Ενδοσκοπική υπερηχογραφία

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θαλασσοθεραπεία πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση

Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση. Η ψωρίαση θεραπεύεται με φυσικούς τρόπους που είναι πιο αποτελεσματικοί Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για τη θεραπεία της...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ