Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑκτινοθεραπείαΗ ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Η ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Η ακτινοθεραπεία για τους όγκους και τις μεταστάσεις εγκεφάλου έχει πολλές παρενέργειες

Όταν ένας ασθενής με καρκίνο αναπτύσσει μια μετάσταση στον εγκέφαλο, η επιθετική θεραπεία με ολοκρανιακή κλασσική ακτινοθεραπεία καταστρέφει την ποιότητα ζωής σε περιπτώσεις που οι ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν μακροπρόθεσμη επιβίωση. Σε αυτούς τους ασθενείς, οι καθυστερημένες αρνητικές επιδράσεις της θεραπείας είναι ιδιαίτερα τραγικές.

Ειδικά η ολοκρανιακή ακτινοβολία στον εγκέφαλο (WBRT) που δίδεται ως μοναδική θεραπεία ή σε συνδυασμό με χειρουργική εκτομή θα οδηγήσει μέσα σε 5-36 μήνες όλους τους ασθενείς σε προοδευτική άνοια, αταξία, και ακράτεια ούρων, σοβαρή αναπηρία και θάνατο.

Η φλοιώδης ατροφία, οι υπόπυκνες εστίες λευκής ουσίας και το διάχυτο χρόνιο οίδημα της λευκής ουσίας των ημισφαιρίων είναι τα απεικονιστικά ευρήματα μετά την ολοκρανιακή ακτινοβολία. Τα κορτικοστεροειδή και το κοιλιοπεριτοναϊκό shunt προσφέρουν σημαντικό όφελος σε μερικούς ασθενείς.

Η συνολική δόση της WBRT είναι, συνήθως 2.500 έως 3.900 cGy, με καθημερινά κλάσματα των 300 έως 600 cGy. Τα προγράμματα κλασματοποίησης, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως, προδιαθέτουν σε καθυστερημένη νευροτοξικότητα.

Στρατηγικές για τη βελτίωση της Ακτινοθεραπείας για τους Όγκους του Εγκεφάλου

Περιοχές ενεργού έρευνας με στόχο τη βελτίωση της ακτινοβολίας των όγκων του εγκεφάλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT)
  • Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (TomoTherapy)
  • Ραδιενεργά μονοκλωνικά αντισώματα
  • Διεγχειρητική ακτινοβολία
  • Ραδιοευαισθητοποιητές
  • Θεραπεία με δέσμευση νετρονίων από βόριο (BNCT)
  • Υπερθερμία

Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT):

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να παραδοθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια με τη βοήθεια ενός ειδικού σαρωτή και ενός υπολογιστή. Η σάρωση γίνεται με την αξονική τομογραφία (CT scan) και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του καρκίνου “στόχου”. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για να “συμμορφώνεται” η ακτινοβολία με το σχήμα του όγκου. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, ή 3D-CRT. Η χρήση της 3D-CRT φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των γειτονικών φυσιολογικών ιστών του εγκεφάλου. Η 3D-CRT μπορεί να στοχεύσει καλύτερα την περιοχή του καρκίνου.


Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (TomoTherapy)
Η IMRT είναι μια προηγμένη μορφή θεραπείας με ακτινοβολία σύμμορφη 3-D. Η IMRT, που ονομάζεται, επίσης, TomoTherapy, προσφέρει ποικίλες εντάσεις της ακτινοβολίας με μια περιστρεφόμενη συσκευή. Η IMRT είναι παρόμοια με την αξονική τομογραφία (CT) σάρωσης. Στη CT, μία δέσμη περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή, δημιουργώντας μια σειρά από εικόνες τομών. Η IMRT χρησιμοποιεί, επίσης, μια περιστρεφόμενη ακτίνα, για ακτινοβολία. Η IMRT προσφέρει θεραπεία σε κάθε επιλεγμένη διατομή την ίδια στιγμή. Η ένταση της ακτινοβολίας που παραδίδεται με την IMRT μεταβάλλεται με την τοποθέτηση «φύλλων» μεταξύ του ασθενούς και της συσκευής χορήγησης ακτινοβολίας, τα οποία είναι είτε μπλοκ ή επιτρέπουν τη διέλευση της ακτινοβολίας. Περιστρέφοντας την  ακτινοβολία γύρω από τον ασθενή επιτρέπεται πιο ειδική στόχευση του καρκίνου. Στη συμβατική θεραπεία ακτινοβολίας, η δέσμη συνήθως παραδίδεται από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, πιθανώς πέντε έως 10. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κατευθύνσεων, τόσο δυσκολότερο είναι η δόση  να περιορίζεται στα καρκινικά κύτταρα στόχου, για να προστατεύονται τα φυσιολογικά κύτταρα από την έκθεση. Η IMRT παραδίδει ακτινοβολία από κάθε σημείο της έλικας, ή σπείρας, σε επιλεγμένα  σημεία στα καρκινικά κύτταρα στόχου.


Ραδιενεργά μονοκλωνικά αντισώματα

Τα μονοκλωνικά αντισώματα σαν στοχευμένη θεραπεία μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο στο σώμα με βάση τις μοναδικές πρωτεΐνες (τα αντιγόνα) που υπάρχουν στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Ένα ραδιενεργό υλικό, όπως ιώδιο 131, μπορεί να συνδέεται με το μονοκλωνικό αντίσωμα. Το αποτέλεσμα είναι μια θεραπεία στην οποία το αντίσωμα δρα ως συσκευή στόχευσης στον καρκίνο και το ραδιενεργό ιώδιο 131 σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα. Όταν χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των όγκων του εγκεφάλου, τα ραδιενεργά μονοκλωνικά αντισώματα γίνονται,  συνήθως, με ένεση απευθείας εντός του ιστού του όγκου που παραμένει μετά από χειρουργική επέμβαση ή με εμφύτευση στην κοίτη του όγκου (ο χώρος από όπου αφαιρείται ο όγκος). Η διαδικασία αυτή φαίνεται να συνδέεται με λιγότερες παρενέργειες από ό,τι η βραχυθεραπεία ή η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας με ραδιενεργά μονοκλωνικά αντισώματα είναι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση φαίνεται ότι δεν απαιτεί πρόσθετη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών.


Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT)

Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι μια τεχνική για την χορήγηση μεγάλης εφάπαξ δόσης ακτινοβολίας άμεσα στον όγκο κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης. Η διεξαγωγή ακτινοθεραπείας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης παρέχει το πλεονέκτημα της μείωσης της βλάβης στους φυσιολογικούς ιστούς του εγκεφάλου.


Ραδιοευαισθητοποιητές

Radiosentizers είναι φάρμακα που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ακτινοβολία. Οι καρκίνοι έχουν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, κι έτσι είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην ακτινοβολία από τα κύτταρα με φυσιολογικά ή υψηλά επίπεδα οξυγόνου. Οι ραδιοευαισθητοποιητές λειτουργούν με την αύξηση των επιπέδων του οξυγόνου στα κύτταρα του καρκίνου.


Θεραπεία με δέσμευση νετρονίων από βόριο (BNCT)

Η BNCT συνδυάζει μια ειδική μορφή  ακτινοβολίας με ένα φάρμακο που επικεντρώνεται στα καρκινικά κύτταρα. Το φάρμακο, το οποίο είναι μία ένωση του βορίου, «αιχμαλωτίζει» την ενέργεια ακτινοβολίας και ακτινοβολία εκπέμπεται που θανατώνει τα καρκινικά κύτταρα. Ο φυσιολογικός ιστός δεν παθαίνει βλάβη γιατί η ακτινοβολία συσσωρεύεται στα καρκινικά κύτταρα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι στον φυσιολογικό ιστό του εγκεφάλου και η ακτινοβολία είναι ακίνδυνη. Η έρευνα με BNCT στοχεύει στην εξεύρεση κατάλληλων ενώσεων βορίου που δεν έχουν επιβλαβείς παρενέργειες και είναι ικανές να επικεντρωθούν μόνο στα καρκινικά κύτταρα.


CyberKnife

Αναφέρεται στη βιβλιογραφία περιστατικό με > 24 βλάβες μεταστατικές  διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον εγκέφαλο το οποίο έλαβε τρία κλάσμα Cyberknife σε ακτινοθεραπεία 22 Gy, και οι οποίες εξαφανίστηκαν. Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) διεξάγεται με τη χρήση CyberKnife, καθοδηγούμενη χωρίς πλαίσιο με τη ρομποτική τεχνολογία. Η θεραπεία με CyberKnife διαδραματίζει σημαντικό πλέον ρόλο στη διαχείριση των μεταστάσεων στον εγκέφαλο.


Υπερθερμία

Η υπερθερμία είναι η θεραπεία με θερμότητα. Ο στόχος αυτής της τεχνικής θεραπείας είναι να θερμάνει την περιοχή του καρκίνου και  να κάνει τα καρκινικά κύτταρα πιο ευάλωτα. Τα καρκινικά κύτταρα τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα στη θερμότητα και αυτό οφείλεται  στην κακή ροή του αίματος, στα μειωμένα επίπεδα οξυγόνου, και στο όξινο περιβάλλον. Η υπερθερμία περιλαμβάνει την προσεκτική και ομοιόμορφη χορήγηση της θερμότητας στον όγκο ενώ εμποδίζει την βλάβη, στα φυσιολογικά κύτταρα. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του ιστού περιλαμβάνουν χορήγηση διαφορετικών ειδών ενέργειας  προς τον καρκίνο, όπως τα κύματα ραδιοσυχνότητας, τα μικροκύματα και οι υπέρηχοι. Οι ερευνητές εργάζονται για να καθορίσουν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να γίνει υπερθερμία για τη θεραπεία των όγκων του εγκεφάλου.

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για όσους κάνουν ακτινοθεραπεία εγκεφάλου

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για όσους υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία εγκεφάλου

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τα νεώτερα για το γλοιοβλάστωμα

Νανοσωματίδια για τον καρκίνο του πνεύμονα

Τι είναι η νανοϊατρική

Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νανοσωματίδια

Μοριακή ανάλυση σε γλοιοβλάστωμα

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Στοχευμένες τοπικές θεραπείες στον καρκίνο

Η μεγάλη υπόθεση για τη θεραπεία του καρκίνου

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Ρομποτική ακτινοχειρουργική

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο

TomoTherapy

Πώς το κρασί μειώνει τις τοξικές επιδράσεις της ακτινοθεραπείας

Δηλητηρίαση από ακτινοβολία

Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο μαστού προκαλεί καρδιοπάθειες 

Μυελοπάθεια μετά από ακτινοβολία

Γιατί κάποιος παθαίνει λευχαιμία 

Η διατροφή κατά την ακτινοθεραπεία

Η ακτινοβολία προκαλεί νευροπάθεια σε επιζώντες καρκίνου

Υπάρχουν κίνδυνοι από την Ακτινοθεραπεία;

Μπορεί η υπερθερμία να θεραπεύσει τον καρκίνο; 

Ποιότητα ζωής και καρκίνος 

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Οι θυμωμένοι επιζήσαντες από καρκίνο

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες. Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες είναι φέτος πιο βασανιστικές από ποτέ. Οι καλοκαιρινές αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε συχνότητα. Όλοι...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ