Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΑκτινολογικές εξετάσεις για έλεγχο του λεπτού εντέρου

Ακτινολογικές εξετάσεις για έλεγχο του λεπτού εντέρου

Ακτινολογικός έλεγχος λεπτού εντέρου

Ανατομία λεπτού εντέρου

Το λεπτό έντερο καταλαμβάνει το κέντρο της κοιλιάς και διακρίνεται σε κεντρικό τμήμα, δηλαδή τη νήστιδα και σε περιφερικό τμήμα, δηλαδή τον ειλεό.

Η νήστιδα αρχίζει κατά τη νηστιδοδωδεκαδακτυλική συμβολή που αρχίζει στο ύψος του δεύτερου ή τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου, αριστερά της μέσης γραμμής.

Ο ειλεός βρίσκεται δεξιά και μέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας καταλήγει στο παχύ έντερο.

Το μήκος του λεπτού εντέρου είναι, περίπου 6,5 μέτρα.

Ο βλεννογόνος του λεπτού εντέρου σχηματίζει κυκλοτερείς πτυχές, τις πτυχές του Kerkring, που είναι έντονες στη νήστιδα και εξαφανίζονται τελείως στον τελικό ειλεό.

Όταν το λεπτό έντερο είναι σε ηρεμία και πληρωθεί με βάριο εμφανίζεται η χαρακτηριστική σαν φτερά πουλιού μορφολογία.

Η αιμάτωση του λεπτού εντέρου γίνεται από την άνω μεσεντέριο αρτηρία, ενώ η νεύρωση από το πνευμονογαστρικό και το συμπαθητικό.

 


Ακτινολογική εξέταση του λεπτού εντέρου

Σε φυσιολογικά άτομα ο αέρας που καταπίνεται εξαφανίζεται πολύ γρήγορα από τις έλικες του λεπτού εντέρου, ενώ στο παχύ έντερο παραμένει περισσότερο. Μικρή ποσότητα αέρα εμφανίζεται στις έλικες του λεπτού εντέρου, ενώ σε ακτινογραφία σε όρθια θέση μπορεί να εμφανισθούν ένα ή δύο μικρά υδραερικά επίπεδα.

Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως σε αποφρακτικό ή παραλυτικό ειλεό, παρατηρείται στο λεπτό έντερο μεγάλη ποσότητα αέρα και η ακτινογραφία σε όρθια θέση δείχνει πολλά και μεγάλα υδραερικά επίπεδα.

Η απεικόνιση του αυλού του λεπτού εντέρου γίνεται κατόπιν χορηγήσεως διαλύματος βαρίου. Το βάριο που χρησιμοποιείται για την εξέταση του λεπτού εντέρου θα πρέπει να μην κροκυδώνεται εύκολα και να επαλείφει ομαλά τον αυλό του λεπτού εντέρου.

Η γαστρογραφίνη έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ατελούς αποφράξεως, η υψηλή όμως ωσμωτική της πίεσης προκαλεί αραίωση και έτσι δεν σκιαγραφούνται επαρκώς οι πτυχές ή δεν αναδεικνύεται η θέση της απόφραξης.

Το λεπτό έντερο διερευνάται με διάβαση, με εσωτερική λήψη βαρίου, με την εντερόκλυση και δια της παλινδρόμου πληρώσεως του τελικού ειλεού.

α) Διάβαση λεπτού εντέρου: Είναι, η συνήθης εξέταση του στομάχου του λεπτού εντέρου και γίνεται με χορήγηση βαρίου αραιάς πυκνότητας. Χορηγείται, όμως μεγάλη ποσότητα, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική πλήρωση του λεπτού εντέρου αφ΄ενός και ταχεία κένωση του στομάχου αφετέρου. Η παρατεταμένη παραμονή του βαρίου στο λεπτό έντερο, ακόμη και σε φυσιολογικά άτομα, προκαλεί κροκύδωση και διάσπαση της στήλης του σκιαγραφικού υλικού και ως εκ τούτου ανεπαρκή απεικόνιση των πτυχών του εντέρου. Εκτελείται έπειτα από την κατάποση κάψουλας βαρίου και παρακολουθείται ακτινοσκοπικά. Η εξέταση αυτή βοηθά στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό της έκτασης προσβολής του λεπτού εντέρου, της ύπαρξης πιθανών επιπλοκών (στενώσεις, συρίγγια), ανάδειξη όγκων και προηγούμενων χειρουργικών εκτομών και παρακάμψεων. Ο εξεταζόμενος πρέπει τρεις ημέρες πριν την εξέταση να αρχίσει δίαιτα χωρίς υπόλειμμα, δηλαδή να τρώει κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο, τα οποία συνοδεύονται με ζωμούς. Απαγορεύονται αυστηρώς τα χορταρικά, το ψωμί, τα όσπρια, τα φρούτα και ότι περιέχει ίνες. Την ημέρα της εξέτασης πρέπει ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός, καθώς και να μην πίνει υγρά.

β) Εντερόκλυση: Εισάγεται σκιαγραφική ουσία κατευθείαν στο λεπτό έντερο με τη βοήθεια καθετήρα. Η μέθοδος υπερέχει των άλλων δύο εξετάσεων, γιατί η πλήρωση του λεπτού εντέρου δεν εξαρτάται από την κένωση του στομάχου, η ταχύτητα διέλευσης του βαρίου από τις έλικες επηρεάζεται από την ταχύτητα χορηγήσεως και επιτυγχάνεται ικανοποιητική διάταση του εντέρου.

γ) Παλίνδρομη πλήρωση του τελικού ειλεού: Όταν υπάρχει υπόνοια παθήσεως του τελικού ειλεού μπορεί να γίνει βαριούχος υποκλυσμός και αφού γεμίσει το τυφλό, με εξάσκηση κατάλληλης πίεσης τοπικά το βάριο μπορεί να διέλθει μέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και να σκιαγραφήσει παλινδρόμως τον τελικό ειλεό.

δ) Ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου με ασύρματη κάψουλα και ενδοσκοπική κάψουλα βατότητας: Η βιντεοκάψουλα του λεπτού εντέρου χρησιμοποιείται στη διερεύνηση ασθενών με σιδηροπενική αναιμία ή υποτροπιάζουσες αιμορραγίες από το πεπτικό σύστημα «άγνωστης αιτιολογίας». Δηλαδή, οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, χωρίς ευρήματα που να δικαιολογούν την αναιμία ή την αιμορραγία. Τα συνήθη ευρήματα στους ασθενείς αυτούς είναι αγγειοδυσπλασίες, έλκη ή νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου. Η εξέταση επίσης χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση του λεπτού εντέρου ασθενών με νόσο Crohn ή κοιλιοκάκη και σε ασθενείς με οικογενή σύνδρομα πολυποδιάσεως. Η ενδοσκοπική κάψουλα βατότητας έχει το ίδιο μέγεθος με την ασύρματη, αλλά δεν βγάζει φωτογραφίες. Σε περίπτωση απόφραξης διαλύεται σε 5 ημέρες, από τα γαστρεντερικά υγρά, αφού ανιχνευθεί ακτινογραφικά η σκιογόνος ουσία που περιέχει και σηματοδοτηθεί το σημείο κωλύματος.

ε) Παθήσεις του εντέρου, όπως οι αιμορραγίες, οξείες ή χρόνιες ισχαιμικές καταστάσεις, σύνδρομο της άνω μεσεντέριας αρτηρίας, μπορούν να μελετηθούν με αρτηριογραφία (εκλεκτική αρτηριογραφία με τη μέθοδο Seldinger).

στ) Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα ραδιενεργά ισότοπα, όπως για τη διάγνωση εκκολπώματος του Meckel.

Κατά την ακτινολογική εξέταση του λεπτού εντέρου πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικές αρχές:

-Το λεπτό έντερο πρέπει να απεικονίζεται ενιαία πληρωμένο με βάριο

-Όταν σε ακτινογραφία σε κατακεκλιμένη θέση παρατηρηθεί παθολογική περιοχή, πρέπει να λαμβάνεται ακτινογραφία και σε όρθια θέση.

-Επειδή συχνά επιπροβάλλονται οι έλικες, πρέπει να λαμβάνονται ακτινογραφίες σε ύπτια και πρηνή θέση και με εξάσκηση τοπικής ή γενικής πιέσεως. Οι έλικες της νήστιδας έχουν διάμετρο 2-2,5 εκατοστά, ενώ του ειλεού 1,5-1,75 εκατοστά.

Διαβάστε, επίσης,

Τεχνητό λεπτό έντερο

Φωτογραφίες του ανθρώπου

Σύνδρομο ραγδαίας κενώσεως στομάχου

Νόσος του Crohn

Ελκώδης κολίτιδα

Νόσος του Whipple

Γαστροπάρεση

Όταν έχετε λειτουργική δυσπεψία

Χρήσιμες πληροφορίες για το βάριο

Πεπτικό έλκος

Σύνδροµο δυσαπορρόφησης εντέρου

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γεράνι

Αιθέριο έλαιο γεράνι. Το αιθέριο έλαιο γερανιού χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία για τα πολλά οφέλη του για την υγεία Το αιθέριο έλαιο γεράνι χρησιμοποιείται για τη...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ